Alent Dynamic® ökar utbyte av Eukalyptus

Frankrike, Tyskland, Österrike, Belgien bland andra, samt Sverige startade 1985 ett nätverk som heter EUREKA. Det är ett nätverk som ska främja produkt- och processutveckling i medlemsländerna och att snabbt får tillgång till senaste och bästa expertis.

Alent Dynamic® har godkänts som en exklusiv partner i ett projektsamarbete med företag i Chile och projektet har erhållit den speciella EUREKA Label. Vinnova är med och stöder detta projekt finasiellt. Det handlar om att torka chilensk eukalyptus och höja förädlingsgraden på inhemska lövträslag. 

Bräder av eukalyptus är bland det svåraste träslag man kan torka. Träslaget är mycket känsligt för kollaps. När vattnet förångas uppstår stora spänningar som inte träfibern kan motstå och därför spricker och deformeras brädan.

Vi kommer först med hjälp av Luleå tekniska universitet att undersöka den inre strukturen under torkning och utveckla unika torkrecept för eukalyptus. Recepten kan bara utformas i Alent Dynamic® styrsystem eftersom det är det enda systemet som klarar av att styra och anpassa klimatet efter hur trämaterialet mår i kammartorken. Därefter kommer vi att tillsammans med TSST, ett chilensk konsultbolag för energieffektivisering, införa tekniken och provtorka med vårt unika recept med pumpteknik i en kammartork på en av CMPCs sågverk i Bucalemu. CMPC Maderas är en av de största träindustrierna i Chile och sågar ca. 15 miljoner kubikmeter radiata pine per år. Av ca. 10 miljoner kubikmeter eukalyptus som skördas varje år, går huvuddelen till pappersmassa. Knappt 250 tusen kubikmeter sågas och blir massivträprodukter. 

I detta projekt ska utbytet vid sågning och torkning av eukalyptus höjas betydligt med hjälp av Alent Dynamic® och Luleå tekniska universitet.

eureka-label.jpeg