Eric Support.jpg
 
 

Service & Support

Vi erbjuder support och utbildning av personal, och service av utrustning.

 

Vi vill se till att du lyckas.

Vårt tjänsteutbud är framtaget för att komplettera våra produkter så att vi kan garantera att du får största möjliga verkan för din investering.

Installation & uppgradering (on-site)

Vi har utvecklat ett installationsförfarande så att lokala elfirmor kan göra installationen på några timmar per tork med assistans från oss på distans. Vi kan också komma till er och göra installationen med egna resurser. 

Vi använder standard PLC (Programmable Logic Controller) från OMRON och Siemens.

Första torksatsen körs normalt med kundens eget torkschema så att torkoperatören kan känna sig trygg med torkförloppet och lära sig alla funktioner i det nya styrsystemet innan det blir dags att torka dynamiskt.

Alent Dynamic® utbildningsprogram

Alent Dynamic erbjuder populär utbildning och erfarenhetsutbyte i dynamisk virkestorkning flera gånger per år i Luleå eller på annan ort där torkoperatörer, produktionsledare och kvalitetsansvariga från flera sågverk deltar.

På grund av det stora intresset för dynamisk virkestorkning anordnar vi även endagskurser i Teknik och Ekonomi i Dynamisk Virkestorkning. Kursen är en utmärkt introduktion och förberedelse för dynamisk virkestorkning och kan skräddarsys för att indikera ekonomi- och kvalitetsutfall i den egna verksamheten.

Expertsupport & problemlösning

Alent Dynamic erbjuder online-tjänster i form av bollplank eller uppdrag för att hjälpa er hitta och genomföra ständiga förbättringar av torkresultat och torkekonomi.

 

Processanalys och konsultation

Över 100 000 torkningar i mer än 600 torkkammare har gett oss värdefull kunskap om automatisk dynamisk torkprocess gentemot kundkrav. Vi erbjuder en analystjänst på plats eller distans som kan anpassas till kundbehov.

Alent Academy

 

Genom Alent Academy erbjuder vi våra kunder ytterligare hjälp att öka kompetensen inom torkning av trä. Vi utbildar ansvariga för virkestorkning och sågverkets ledning inom Alent Dynamic’s torkprocess för att möta marknadens ökade krav. Programmet inkluderar utbildning, konkreta kunskapstest efter utbildningen och besök på plats av personal från Alent Dynamic.

Syftet är att öka konkurrenskraften för sågverk genom ökad förståelse för automatisk dynamisk torkprocess gentemot kundkrav.

 
dark-bg.png

Reservdelar

Vi lagerför ett stort utbud reservdelar för torkkammarutrustning.