method-header.jpg
 
alentdroplogo

Automatisk dynamisk torkprocess gentemot kundkrav.

Vår patenterade torkprocess i harmoni med naturens lagar.

 

Inga större framsteg på ett halvt århundrade.

Processen för virkestorkning hade inte förändrats signifikativt på över ett halvt sekel innan Alent Dynamic® metoden introducerades på marknaden. De konventionella torkmetoderna slösar stora mängder energi.

Vi fann ett bättre sätt

Vår torkprocess bygger på en metod närmare besläktad med hur naturen själv fungerar, men som är snabbare; en metod som utsätter träet för betydligt mindre skadlig belastning och kräver lägre energiförbrukning, men som fortfarande utför arbetet snabbare.

Konventionell torkning

Konventionell virkestorkning  sedan 1950  Virket bombarderas oavbrutet med hetluft från fläktarna, från början till avslut.

Konventionell virkestorkning
sedan 1950

Virket bombarderas oavbrutet med hetluft från fläktarna, från början till avslut.

Våra konkurrenters metod

Nedvarvningsmetoden  sedan 1990  Fläktarna blåser på utan avbrott men varvas ner gradvis mot slutet av processen.

Nedvarvningsmetoden
sedan 1990

Fläktarna blåser på utan avbrott men varvas ner gradvis mot slutet av processen.

Alent Dynamics metod

Oscillerande "pump"-torkning  sedan 2010  Alent Dynamic-metoden växlar mellan korta intervall där fläktar och ventilation kör på med full effekt, och längre intervall av vila.

Oscillerande "pump"-torkning
sedan 2010

Alent Dynamic-metoden växlar mellan korta intervall där fläktar och ventilation kör på med full effekt, och längre intervall av vila.

Vi förenar två motarbetande krafter

När virke utsätts för konstant hetluft blir ytan ("skalet") både varmare och torrare än kärnan. Den relativa skillnaden i fukthalt — fuktgradienten — är vad som driver fuktvandringen utåt.

Skillnaden i temperatur — temperaturgradienten — gör dessvärre raka motsatsen.

Vid konventionell torkning är virkets ytskiktstemperatur alltid högre än kärnan (eftersom tillförseln av hetluft i kammaren aldrig stannar av). Det betyder att temperaturens drivkraft hela tiden motverkar fuktvandringen och förlänger torkningsprocessen.

Vad som är värre är att den konstanta skillnaden i fuktkvot och temperatur i virket orsakar ihållande spänningar som leder till onödiga kvalitetskostnader i slutprodukten.

Alent Dynamic®-metoden behandlar istället virkets yta med hög temperatur under en kort tid, för att sedan stanna av helt och låta virket vila.

Som förväntat motverkar temperaturens drivkraft fuktvandringen i början. Men när fläktarna stängs av börjar värmen på virkets yta sjunka då energin används när vätskan som når ytan förångas.  

Snart omvänds temperaturgradienten och de två krafterna börjar arbeta i samma riktning, och fuktvandringens hastighet ökar. 

Belastningen på träet avtar och ytan återfuktas. När fuktgradienten jämnats ut så mycket att fuktvandringen stannar av börjar nästa torkcykel.

Vad allt det här betyder.

 

SPARA TID OCH PENGAR

 • Spara 20-65% elektricitet

 • Spara 5-10% värmeenergi

 • Upp till 10% kortare torkningstid

 • Lättare att upptäcka brister och fel i torkkammare och utrustning

ÖKA KVALITET OCH VÄRDE

 • Lägre risk för torkskador på virket

 • Mindre missfärgning av virket

 • Färre sprickor som följd av torkningen

 • Mindre kådflytning vid kvistar

 
red-forest.jpg

En av de bästa investeringarna du kan göra,
både för din lönsamhet och miljön.

Har du fortfarande frågor? Se om svaret finns här.