Alent Dynamic anställer för expansion

För att tillmötesgå den ökade efterfrågan för vår patenterade automatiska process för virkestorkning anställer vi nu torkexperten Martin Haller och teknikern Hans Hannlöv.

Martin Haller kommer att ge expertstöd till våra kunder om hur torkningen kan optimeras för att möta de aktuella kundkraven. Martin har både praktisk och teoretisk gedigen erfarenhet från träindustrin i Europa som ingenjör och snickare. Han är utbildad civilingenjör från Salzburg och har en doktorsexamen inom träteknik från Luleå Tekniska Universitet.

Hans Hannlöv är en kvalificerad tekniker från flygvapnet med många års erfarenhet och kommer att stödja våra kunder vid nya installationer, uppgraderingar och krävande utmaningar inom teknikområdet. 
Hans kommer även att arbeta vidare med vårt guldförfarande för stabil automatisk virkestorkning hos våra kunder.