products-header.jpg
 
alentdroplogo

Världens mest kraftfulla torkprocess för virkestorkning.

Upptäck Alent Dynamic®.

 

Alent Dynamic® möjliggör den bästa produktkvaliteten till den lägsta energiförbrukningen på marknaden.

Det går även fortare.


Vårt erbjudande:
Investera i stabil och automatisk torkprocess gentemot kundkrav

 

Användning av trä i världen går uppåt. Kundkraven ökar, konkurrensen likaså. Liksom marknadens medvetenhet om miljön och hållbar användning av jordens resurser.

En investering i fyra nya torkkammare går runt på 8-24 MSEK.

En investering i automatisk dynamisk torkprocess gentemot kundkrav för fyra torkkammare ligger på ungefär 0,6  MSEK. Installation tar 1 dag per torkkammare. Alent Dynamic® är med vid igångkörning. Investeringen i Alent Dynamic® automatiska dynamiska torkprocess är intjänad på cirka 8-12 månader. Detta gäller oavsett om ett sågverk vill byta ut befintligt torksystem till Alent Dynamic® torkprocess eller vid nyinvestering av helt nya torkkammare med Alent Dynamic® torkprocess.

 

Metod och med vilken noggrannhet virke torkas har en omfattande inverkan på produktens kvalitet, och som följd även dess värde. Alent Dynamic® är baserat på vår unika och patenterade dynamiska process för virkestorkning.

Öka värdet på din slutprodukt

Alent Dynamic®-metoden ger mindre spänningar i virket och minskad vridning vilket ökar utbytet i efterföljande process. Den ger också mindre sprickbildning, mindre ändavkap och mindre missfärgning av virket. Med Alent Dynamic®-metoden fås en bättre kontroll av torkförlopp och slutfuktkvot så att omtorkning och övertorkning kan undvikas. Det får stort genomslag på torkekonomin.

 

Automatisk säkerhetskopiering av data

Alent Dynamic® sparar all data som systemet kan mäta. Datan säkerhetskopieras till en säker molnserver och kan återställas inom 48 timmar om behovet uppstår.

Spara tid och (väldigt mycket) energi

Alent Dynamic® torkar virket snabbare än både traditionell torkning, och kräver bara hälften så mycket elektricitet, samt mindre värmeenergi. Det är möjligt att minska energiförbrukningen med upp till 300 000 kWh per torkkammare och år.

Online service & support

Alent Dynamic® och våra service-experter kan erbjuda bevakning av dataflödet och meddela förslag på åtgärd om mindre-än-optimala värden registreras.

 

Kompatibilitet & Installation

Alent Dynamic® fungerar med alla kammartorkar. (Vi har installerat vårt system i mer än 30 olika torkkammarmodeller från 13 olika fabrikat, från nya till så gamla som 40 år.)

För befintliga torkar med Siemens ET200 eller OMRON byter vi bara ut mjukvaran. I torkar med äldre styrsystem byter vi ut elektroniken till någon av dessa två PLC.

Men det blir ännu bättre.

Valfria tilläggsfunktioner till Alent Dynamic®.


Alent Dynamic®
WMC Soft Sensor

wmc_180.png

WMC Soft Sensor är en mjukvarubaserad virtuell fuktkvotsmätare som eliminerar behovet av manuell fuktkvotsmätning. Med hjälp av matematiska modeller och ordinarie temperaturgivare i torkkammaren beräknar WMC Soft Sensor av fuktkvoten i virket med hög precision, i realtid, under hela torkförloppet.

Alent Dynamic®
Optimize

Optimize är ett mjukvarutillägg som tillför ett antal adaptiva funktioner som styr och optimerar intervalltiderna under torkförloppet baserat på WMC Soft Sensor, utomhusklimat,  varierande värmetillförsel och andra störningar.

Alent Dynamic®
Synchronize

Sågverk med många torkar och effektavtal kan reducera elkostnaden avsevärt med Synchronize, en option som synkroniserar flera torkar så att effektuttaget från panna och elnät minimeras. Körning kan även schemaläggas till mindre energibelastade tider eller helger.

 
skog-edit.png

Betalar för sig självt på ett år.

Bara energibesparingarna borde räcka för att övertyga.

Hårdvarustöd

Få ännu bättre resultat med extra hårdvara som fungerar perfekt med (eller utan) Alent Dynamic®

Alent Premo™

Alent Premo™ är ett komplett, lättinstallerat system för trycksatt varmvattenbasning.

Alent Atmos™

Alent Atmos™ vädersensor känner av temperatur och luftfuktighet utomhus för att optimera torkprocessen efter omgivande klimat.

dark-bg.png

Reservdelar & Service

Vi lagerför ett stort utbud reservdelar för torkkammarutrustning.