dark-bg.png
Thomas Dinese, ägare av Dinesen A/S, Danmark

Thomas Dinese, ägare av Dinesen A/S, Danmark

"Nu har vi kört ett år med fortsatt bra kvalitet och stora vinster för miljön. Torktiden för Douglas Fir har minskat med 25% och elförbrukningen med 60%."

Dinesen A/S är en välkänt företag inom kvalitetsgolv. De sökte och fann en torkprocess för att möta deras höga kvalitetskrav.

green-bg.jpg
 

Alent Academy

Genom Alent Academy erbjuder vi våra kunder ytterligare hjälp att öka kompetensen inom torkning av trä. Vi utbildar ansvariga för virkestorkning och sågverkets ledning inom Alent Dynamic’s torkprocess för att möta marknadens ökade krav. Programmet inkluderar utbildning, konkreta kunskapstest efter utbildningen och besök på plats av personal från Alent Dynamic.

Syftet är att öka konkurrenskraften för sågverk genom ökad förståelse för automatisk dynamisk torkprocess gentemot kundkrav.