faq-header.jpg
 

Vanliga frågor

Vad är det för skillnad mellan Alent Dynamic®s metod och dess konkurrenters?

Virket utsätts för korta, ofarliga stressperioder och däremellan lite längre perioder av vila eller avstressning. Nästan som upprepade konditioneringsperioder. Torkningsprocessen förbättras av “pumpningen” som upprätthåller en hög fuktvandring i virket utan att bygga upp farliga spänningar. Vatten avdunstar från virkesytan även under fläktstopp, men då tas värmen från virket i stället för från luften. Virkesytan blir kallare än det inre av virket och detta bidrar till en ökad fuktvandring ut mot ytan. Det är ångtrycket som driver fuktvandringen. Under stoppet får man ett tillskott i fuktdrivningen på grund av temperaturgradienten i virket och torkningen går snabbare.

Läs mer om Alent Dynamic®-metoden

Har oberoende jämförelser mellan Alent Dynamic® och neddragning av fläkthastighet genomförts?

Många av Alent Dynamic®s kunder har installerat både el- och värmemätare på torkar där man har frekvensomriktare för neddragning av fläkthastigheten. Man har jämfört Alent Dynamic® med sin tidigare torkpraxis och därefter installerat Alent Dynamic® i alla sina kammartorkar. Andra har tagit del av kollegors resultat och därefter valt Alent Dynamic®.  Alent Dynamic® använder också nedvarvning, speciellt vid nedtorkning av grövre dimensioner, och uppnår då 60% elbesparing.

Måste man kompensera fläktstopp med högre virkestemp eller högre psykrometer?

Nej, Alent Dynamic® bygger på intervaller med snabb ventilering och vila. Det blir en slags pumpande effekt i virket och medelvärde på virkestemperaturen är snarare lägre vid dynamisk torkning. Psy är högre under pumpslagets blåstid men kort blåstid och lång vilotid minskar sprickrisken.

Måste man tillföra mer värme när fläktmotorerna stoppas?

Nej, det behövs inte trots att fläktarna är stoppade halva torktiden med Alent Dynamic®-metoden. Den sparade elenergin behöver alltså inte ersättas med värme från pannan. Precis som våra egna mätningar påvisat ser vi nu att våra kunder sparar värme med Alent Dynamic®.

 

"Jag har märkt att under den här tiden har kvalitén blivit betydligt bättre, men framför allt så har värmeförbrukningen minskat med drygt 10 % och det glädjer mig som har en egen panna där all besparing är jättebra, sen underlättar det ju om man inte behöver fylla på bränsle lika ofta."

Stefan Edström, ägare Brännfors Träförädling. Använder Alent Dynamic® i fyra kammartorkar.

 

Så här fungerar det:

Vattnet från virket skall förångas i ytan och den förångningsenergin kommer vi inte ifrån. En normal torksats i en kammartork, 120 m3 fura, 38x110 mm, 75-12 % vid -5°C, drar drygt 35 MWh värme varav förångningsenergin utgör knappt 22 MWh. Uppvärmningen drar drygt 6 MWh och värmning av friskluft drygt 5 MWh. Resterande värmebehov beror till stor del på byggnaden. Värmeledning genom port, väggar, tak och golv kan vara 1-2 MWh. Stort läckage och dålig isolation ger bieffekten att det ofta krävs stödbasning vid nedtorkning och stödbasning kan kräva flera MWh. Konditionering drar energi för förångning av basningsvatten.

Alent Dynamic®-metoden har flera fördelar som reducerar värmeförbrukningen:
+ läckaget minskar när fläktarna står still
+ värmeförlusten genom väggar, tak och framförallt port är betydligt lägre när luften står still
+ stödbasning behövs ej med Alent Dynamic®

Fläktmotorerna tillför visserligen ingen värme när dom står stilla men man behöver aldrig kompensera elbesparingen fullt ut med värme, inte ens i helt täta och mycket välisolerade torkar. Vid nedtorkning i gamla torkar sparar man värme med Alent Dynamic®.

Stoppas fläktmotorerna under torkningen? Hur påverkas motorerna?

Ja, erfarenheter visar dessutom på längre livslängd för fläktmotorerna. Fläktmotorerna står stilla 10-60 minuter när vindriktningen växlas. Det blir inget extra stopp för reversering. Fläktmotorer ger en hel del värme under drift och motorns inre är betydligt varmare än temperaturen i torkkammaren. Under ”stoppen” sjunker den inre övertemperaturen i motorn och det leder till längre livslängd. Det finns ingen risk för kondensbildning på motorn, inte ens under långa fläktstopp. För att få kondens måste motorns temperatur sjunka under daggpunktstemperaturen i kammaren och det är en omöjlighet, såvida inte motorn är försedd med aktiv kylning.

Hur kommer det sig att man kan ha en högre torktemperatur med Alent Dynamic®?

Eftersom fläktmotorerna får tid att svalna 10-60 minuter i samband med reversering så kan man hålla en högre torrtemperatur under torkningen utan att motorerna tar stryk. Börvärdet (önskade värdet) på torrtemperaturen för virket kan även läggas något högre än motsvarande temperatur vid konventionell torkning eftersom medeltemperaturen i virket under en cykel ligger några grader under börvärdet vid användning av Alent Dynamic®.

Torktiderna blir väl längre om ni stoppar fläktarna 50% av torktiden?

Nej, teorin indikerar och praktiken visar att torktiderna blir kortare. Vid nedtorkning av grovt virke blir torktiden betydligt kortare med Alent Dynamic®.

Läs mer om Alent Dynamic®-metoden.

Sparar frekvensomriktare lika mycket elenergi som Alent Dynamic®?

Nej, långt därifrån. Normalt körs frekvenomriktare mellan 30-50 Hz och företrädesvis vid nedtorkning till lägre fuktkvoter. Alent Dynamic® stänger fläktarna mer än 50% av torktiden vid torkning till låga fuktkvoter och använder dessutom frekvensomriktare för att komma ner till riktigt låg elförbrukning.

Blir det högre fuktkvoter i mitten på plankan med Alent Dynamic®?

Nej, våra uppföljningsmätningar tyder snarare på en lägre gradient. 

Hur kan kondenspaneler minska störningar under kalla perioder?

Ventilationsbehovet minskar rejält eftersom en stor mängd vatten kondenseras mot panelerna inne i torken, speciellt under de första dygnens torkning och samtidigt minskar värmeförbrukningen. Ju fler torkar som har kondenspaneler desto lättare klarar pannan av att hålla värmen.

Hur mycket kostar det att installera Alent Dynamic®?

Själva installationen tar en dag per torkkammare och kan normalt utföras av en lokal elfirma eller egen elektriker på sågverket. Normalt sparas investeringen in under första året. 

Sparar man värme med Alent Dynamic®?

Självklart, under viloperioderna är värmeshunten stängd och luften i torken står stilla. Ledningsförlusterna minskar och läckage från torken minskar. Konvektionen, dvs värmeledningen genom väggar och tak, minskar pga. stillastående luftskikt närmast väggar och tak. Alent Dynamic® använder ej stödbasning vid nedtorkning och det kan spara stora mängder värme, speciellt i äldre torkar med läckage. Vid nedvarvning eller konventionell torkstyrning kan nedtorkning i sådana torkar lätt förbruka flera MWh värme för stödbasningen.

Bättre för dig, dina kunder och miljön.

Öka din vinst, spara energi och förtjäna goodwill — allt på ett och samma sätt.