Bättre kvalité med Alent Dynamic®

Trots att våra torkkammare bara är några år gamla valde vi att byta ut styrningarna i samtliga torkar till Alent.

"Alents nya programplattform Alent Dynamic® är ett lätthanterligt system som man snabbt känner igen sig i. Vi ser ett rakare och finare virke med mindre skevhet och kupning. Det blir mer genomtorrt genom hela lasten med mindre standardavvikelse. Vi ligger på ungefär samma torktider som tidigare och sparar dessutom en massa energi!" säger Jens Johansson , torkansvarig på Bröderna Carlströms Trävaru AB

-Det känns bra att våra kunder bekräftar en höjd kvalité. Det ligger mycket arbete bakom den nya plattformen som är än mer kraftfull och samtidigt enklare än föregångaren säger Richard Korva, säljare på Alent Dynamic.