Förutom besparing i elförbrukning och kvalitet har vi även sett andra fördelar med Alents styrsystem

Efter att vi valt Alents styrsystem till kammartorkarna här i Karbenning för besparing i elförbrukning och kvalité i första hand så har vi även sett andra fördelar.

Effektuttaget från panncentralen är jämnare och torkskötarna märker att man har fått ett jämnare energiflöde till vandringstorkarna.

Under driftsättning och nu under drift har grabbarna på Alent ställt upp med bra support och hjälp med förbättringar vad gäller torkning i allmänhet. Idag prickar vi medelfuktkvoten med låg spridning mycket bra. Nu går vi vidare och uppgraderar till Dynamic® och passar på att utbilda våra torkskötare i detta system som vi tror kommer att göra oss ännu mer lönsamma i framtiden säger Thomas Karlsson, kvalitetsansvarig hos Karbenning.