Det vinnande teamet

                              Från vänster: Roger Franzén, Thomas Landström Alent, Ulrika Franzén Friman och Urban Franzén Bäckebo Sågverk AB.

                              Från vänster: Roger Franzén, Thomas Landström Alent, Ulrika Franzén Friman och Urban Franzén Bäckebo Sågverk AB.

Vi såg redan tidigt fördelarna med Alent. Deras metod att torka virke på kändes helt rätt från början. Att det som sades vad gällande kvalité, elbesparing och värmeförbrukning stämde, gör att vi har ett väldigt gott förtroende för Alent. Vi har kört Alent DryTec sedan 2013 och har nu bestämt oss för att gå vidare och uppgradera till Alent Dynamic® säger Roger Franzén. En av fördelarna är att man optimerar torkförloppet med deras fuktkvotsmätare WMC:n som tar hänsyn och korrigerar torkförloppet löpande beroende på värme, ingående fukt och uteklimat säger Urban Franzén. Sen är deras support fantastisk och att man även verkligen bryr sig om de lite mindre sågverken gör att vi starkt rekommenderar Alent. Detta är väldigt roligt att höra säger Thomas Landström, säljare på Alent. Det visar att vi har valt rätt väg!