Alent Dynamic tar marknadsandelar trots vilseledande kampanj.

SP-tester av Alent Drytec och en konkurrents styrsystem för virkestorkning är inte vetenskapligt gjord. Det finns så stora brister i undersökningen att vi tar helt avstånd från dessa tester och slutsatser.

Vi har under testförsöken protesterat flera gånger mot upplägget och att testen har varit upplagd på ett sätt som gynnar vår konkurrent. 

 

 

Läs mer om vår syn på denna SP-undersökning via denna länk.

Denna test retar oss men låt er inte luras av rapporten.

Eftersom vår torkteknik tar stora marknadsandelar försöker konkurrenter med alla medel försvåra att Alent Dynamics patenterade teknik sprids på marknaden. Tyvärr har de nu också kunnat använda SP som en bundsförvant i denna ryktesspridning.

50 sågverk i världen som använder Alents teknik i 350 torkar har inte fel. De flesta av dessa sågverk har kört tekniken först i några torkar för att utvärdera resultaten och har efter att fått bra resultat angående kvalité, elförbrukning och totalekonomi gått vidare och köpt styrsystem till fler av sina torkar.

Läs vad några nuvarande kunder tycker om vårt styrsystem på denna sida.

Vi lanserar nu Alent Dynamic®, en ny generation torkstyrning, en utvecklad version av WMC Softsensor och snart finns också kanalstyrning tillgängligt från oss.

Alents Dynamisk Torkstyrning är så kraftfull att det finns ytterligare framsteg att göra om torkkonstruktioner modifieras på det sätt som Alent presenterade på Ligna-mässan för sågverksägare och torktillverkare. Före denna Ligna presentation lämnade vi in ytterligare tre patentansökningar.

Vi vill visa på vilken planhalva torkutvecklingen verkligen håller till!