Ännu ett nytt tekniksprång vid Stenvalls i Örarna, Luleå

När nu Stenvalls startar sågproduktion i Örarna är också Alent Dynamic tillbaka med den nya dynamiska torkstyrningen, Alent Dynamic®.

Thomas Landström och Eric Björkman är tillbaka i högtorken i Örarna där dom 1993 körde igång med Alents första demotork som innebar flera innovationer.

Nu tas nästa tekniksprång i och med att Alent Dynamic® installeras. Alent Dynamic® baseras på alla erfarenheter och förbättringsförslag som framkommit under åren och är nu klar för att installeras i högproduktiva miljöer. Den innehåller den patenterade pumptorkningen och den nya patenterade fuktkvotsmätaren med egenskaper för utveckling av torkningen mot alltmer specifika kundprodukter. Med nya funktioner för adaptiv torkning till målfuktkvot och en ny fuktkvotsmätare som även visar fuktkvotsfördelning i blåsdjup och i planktvärsnitt.

Den nya torkstyrningen testas redan hos Stenvalls i Sikfors och i tre torkar hos Stenvalls på Lövholmen.

Från vänster: Thomas Landström och Eric Björkman, Alent Dynamic AB

Från vänster: Thomas Landström och Eric Björkman, Alent Dynamic AB