Staffan Ruuth, ny vd på Alent Drying AB

Staffan Ruuth går in som vd på Alent Drying AB. Företaget är inne i en kraftig expansionsfas och vi behöver se över våra resurser. Jag behövs på utvecklingssidan säger Peder Björkman och lämnar därför över vd-posten till Staffan Ruuth. Vi har ett stort förtroende för Staffan och hans erfarenheter från andra branscher. Detta kommer att stärka vår organisation ännu mer.

Alent Drying AB är inne i en kraftig expansionsfas med stor efterfrågan från både svenska och internationella kunder. Alents teknik för styrningav virkestorkar som används i flera länder har konstaterat ge goda resultat avseende både energibesparing och kvalitet. Detta har bidragit till en dramatisk ökning i efterfrågan på Alents teknik bland befintliga och nya kunder. Därför har bolagsledningen bedömt att det behövs mer kraft och energi för att hantera marknads- och kundbehovet.

Staffan Ruuth som från och med nu går in som vd för företaget har en bakgrund från IT-branschen. Han har varit med om att starta flera företag och har en gedigen bakgrund när det gäller att utveckla företag med fokus på kundservice och utveckla framgångsrika lösningar i samarbete med kunder. Han har även viss erfarenhet från skogsbranschen genom eget ägande och skötsel av skogsfastigheter.

Staffan Ruuth edit.jpg

Robert S

Creative Director