SP har uppmätt stor energibesparing i Alenttork

Alents vision är att alla kammartorkar i världen skall styras med Alent Dynamic®. Alent kommer dock inte att tillverka egna torkar. Därför presenterade vi flera maskinella lösningar på torkkonstruktioner inför årets LIGNA-mässa. Vi vill driva fram energieffektiva lösningar som utnyttjar Alent Dynamic® på bästa sätt.

I ett demoprojekt med kondenspanel och mittinblåsning finansierat av Setra Malå, Alent och Energimyndigheten har SP Trä uppmätt stora förbättringar vid torkning av furu 50 mm till 18% jämfört med konventionell torkning:

61% lägre elförbrukning

20% lägre värmeförbrukning

15% kortare torktid

och spänningsfritt virke