Torkklubbsmöte i Luleå den 3-4 november

Torkklubbsmöte kommer att hållas i Luleå den 3-4 november 2015. Det är ett utmärkt tillfälle att få träffa kolleger från hela landet och utbyta erfarenheter. De faktiska fallen tillsammans med de praktiska ger dig nya infallsvinklar att ta med dig hem till just dina torkar. Vi kommer även att ha en gästföreläsare och naturligtvis blir det ett trevligt program på kvällen.

Robert S

Creative Director