Succé för Alent på världens största mässa för träindustri

Alent Dynamic deltog förra veckan på den internationella mässan Ligna i Hannover - världens största mässa för träindustrin.

Det är mycket stort internationellt intresse för Alent Dynamics helautomatiska miljövänliga virkestorkning med beröringsfri fuktkvotsmätning.

Alent Dynamic fick en viktig order på ytterligare 5 styrsystem från Stenvalls Trä. Stenvalls Trä är en av de mest offensiva sågverkskoncernerna i Europa som satsar ytterligare på Alent Dynamics torkteknik. De använder nu tekniken i mer än 30 virkestorkar.

Det är också ett väldigt intresse kring att torka hardwood (ek, bok, björk, m.fl) med Alents torkteknik. Inom det området finns ändå större vinster att göra p.g.a att det normalt tar mycket längre tid att torka hardwood. Resultaten från mycket lyckad hardwood-torkning visades upp under mässan av Alent Dynamic.