Stororder och nysatsning

Alent Dynamic fick nu sin största order hittills samtidigt som man blev klar med nästa steg för sin unika produkt och satsar på stor internationell expansion med bas i Luleå.

Produkten är ett genombrott för ett nytt sätt att torka virke som ger bättre kvalitet och sparar mycket energi. Den är samtidigt resultatet av ett unikt samarbete i fält med flera svenska och utländska sågverk och forskare vid Luleå tekniska universitet. Femtio tusen torksatser har redan genomförts och sågverken har sparat 160 miljoner kilowattimmar elektricitet medan metoden har förfinats. Aldrig tidigare har så många deltagit och så mycket data studerats vid utvecklingen av en torkmetod. Nu har Alent en internationell volymprodukt som både optimerar och mäter medan torkningen går helautomatiskt till målfuktkvot.

Det är Tysklands största tillverkare av limträbalkar, Holzwerke Ladenburger, som nu installerar det nya styrsystemet i 26 torkar i sin mönsteranläggning i Kerkingen och kommer därefter att ha Alent styrsystem i över 50 torkar på fyra fabriker.

  - Automatic drying with the Alent method and online moisture soft sensor is excellent in the field of wood drying. It gives higher quality and better yield in our production. Also higher production due to shorter drying time and electricity savings. In this step we put in Alent control systems in our 14 newest kilns at Ladenburger sawmill in Kerkingen. We also upgrade 12 kilns to Alent Dynamic säger Christoph Ladenburger, Investment Manager, Holzwerke Ladenburger, Germany.

Nysatsning

  - Vi annonserar nu fyra tjänster vid vårt huvudkontor i Luleå. Vi finns redan på 25% av Sveriges sågverk och förbereder som bäst en större internationell expansion. Vi ställer ut på världens största trämässa, Ligna i Hannover 22-26 maj 2017, där vi räknar med stort intresse bland befintliga och nya kunder för vår nya produkt. Vi söker också distributörer i många länder säger Staffan Ruuth, VD Alent Dynamic.

Läs mer: 4 personer för Teknik, Programmering, Torksupport och Försäljning

Fakta Alent Dynamic

  • Levererar världsledande teknik för virkestorkning och har bidragit till flera revolutionerande innovationer inom området.
  • Utvecklar och levererar styrningar för befintliga och nytillverkade virkestorkar som ger bättre kvalité på torkat virke och sparar mycket el, upp till 65% av tidigare förbrukad el. Företaget levererar även tjänster inom expertområdet virkestorkning.
  • Kunderna finns idag i Sverige, Tyskland, Frankrike, Polen, Chile, Finland, Danmark, Italien och Österrike. Över 400 torkar körs med dynamisk torkprocess från Alent Dynamic och drygt 160 miljoner kilowattimmar el har sågverken sparat hittills.
  • Företaget expanderar nu snabbt för att sprida tekniken över världen.
  • Företaget bildades 2005 och har sedan dess arbetat med förfining av styrsystem för virkestorkning tillsammans med sågverk och ledande forskare inom området.