Alent Dynamic deltar på Träkvalitetsdagen och Stora Trähus den 17-18 oktober 2017

Alent Dynamic är redan från grunden utvecklad för att optimera torkningen mot kundkrav därför att det finns en potential i pumpmetoden att forma pumpslagen för att möta olika egenskapskrav.

Det som händer i virkesytan är helt avgörande för torkprocessen. Redan 2010 startade Alent forskning i ytskiktets dynamic. Den är snabb och vacker och har redan gett många fördelar inom virkestorkningen som traditionellt har setts som en långsam process!

Mer kan göras för kvaliten på virket när kundkraven kopplas till egenskaper och dessa mäts av inline-mätare i justerverket. Duktiga leverantörer av virke vet vilket timmer som skall användas och hur det skall sågas för att möta specifika produktkrav hos kunden. 

Alent vill gå ännu djupare i förståelsen av slutkundernas krav kring användningen av virket för att förädla den svåraste biten i processen – att torka virket optimalt. 
Därför är vi 4 man på Träkvalitetsdagen och Stora trähus för att lyssna och lära!

Kundkrav.jpg