Torkning av Eucalyptus nitens med Alentstyrning i LTUs forskningstork

CT-scannern LTU Skellefteå liten.png

Eucalyptus nitens sägs vara världens mest svårtorkade träslag. Det är snabbväxande, miljövänligt och därför vanligt i stora skogsplantager. Efter Alents framgångar med pumptorkning av Pinus Radiata i Chile startades ett 2-årigt projekt som finansierats av EUREKA/Vinnova och Alent Dynamic i Sverige och CORFO, TSST Energy och CMPC i Chile för att utveckla en metod för industriell torkning av Eucalyptus nitens.

Ett stort antal Eukalyptusplank har sågats i Chile och frysfraktats till LTU Skellefteå där det torkats i flera satser, både konventionellt och med Alents pumpstyrning. Forskningstorken på bilden har en CT-scanner och man kan följa vad som händer inuti virket under torkningen. Konventionell torkning dömdes ut på grund av sprickbildning och kollaps medan pumpningen visade lovande fenomen som vi kunde bygga vidare på.

Under sista året har flera pumptorkningar genomförts i full skala i ett av CMPCs sågverk i Chile med fjärrstyrning från Alent i Luleå med mycket bra resultat. Vi förväntar oss att Eucalyptus kommer att pumptorkas på många ställen i världen och att vi får se golv, möbler och andra produkter tillverkade av det vackra träslaget.

Mer kunskap har vunnits i pumptorkningsmetoden och några kompletteringar har gjorts i Alents styrsystem som nu också blir användbara vid all slags virkestorkning.