Internationellt projekt tänjer gränserna med virkestorkning

En grupp internationella forskare med Diego Elustondo i spetsen kan vara nära ett genombrott som får stora ekonomiska konsekvenser. Gruppen gör nu parallella försök, i CT-scannern vid LTU Skellefteå och i en produktionstork hos skogskoncernen CMPC i Bucalemu, Chile. Detta Eurekaprojekt genomförs tillsammans med Vinnova. Det är Alents patenterade pumptorkning som kan vara columbi ägg för att lyckas torka eucalyptus nitens så att det går att använda till golv och snickerier.

Eucalyptus nitens är snabbväxande och planteras för att användas i pappersmassa. Det är ett hårt och vackert träslag men det kollapsar och spricker om det torkas på konventionellt sätt. Det är Alents innovativa teknik med snabba klimatsvängningar i harmoni med naturens lagar som än en gång visar nya vägar. CMPC använder redan Alents pumpteknik för att kvalitetstorka pinus radiata, snabbt och energisnålt. När det gäller nitens verkar Alents teknik vara det enda sättet att lyckas.

Våra nordiska träslag, furu och gran, kan torkas ännu snabbare till kvalitetsprodukter med den ökande kunskap om pumptorkning som vi samlar på oss. Nu ökar också intresset kring att torka ek, bok, björk och andra träslag med vår innovativa teknik. 

Från vänster: Salvador Morales och Ariel Inzunza Sepúlveda från TSST Chile, Diego Elustondo från Alent Dynamic samt Ahec Ambrose och José Couceiro från LTU Skellefteå.

Från vänster: Salvador Morales och Ariel Inzunza Sepúlveda från TSST Chile, Diego Elustondo från Alent Dynamic samt Ahec Ambrose och José Couceiro från LTU Skellefteå.