Vi söker 4 personer till vårt huvudkontor i Luleå

Allt fler kunder upptäcker kopplingen mellan lönsamhet och automatisk dynamisk torkning av trävirke mot kundkrav. Vi inom Alent Dynamic är glada för den alltmer ökade efterfrågan för vår patenterade - nu automatiska - process för virkestorkning. Därför behöver vi stärka organisationen ytterligare.

Som tekniker på Alent Dynamic kommer du att jobba med nya sensorer och nya tekniska lösningar för framtidens torkar. Som programmerare på Alent förstärker du teamet som jobbar med programutveckling. Vi kommer bland annat att utveckla kanalstyrning och övergripande funktioner. Ni ingår båda i ett team för kvalitetssäkring av leveranser till kunder och installatörer så att kunderna så effektivt som möjligt kommer igång och kan dra nytta av systemets alla fördelar.

Som säljare på Alent Dynamic skall du huvudsakligen jobba på svenska och norska marknaden med kundkontakter och besök. Torksupport är ett framtidsjobb där Alent Dynamic kommer att anställa fler i takt med att sågverken kan ta bättre betalt för dynamiskt torkat kvalitetsvirke. Goda språkkunskaper värdesätts då torksupport kommer att erbjudas över hela världen från vårt huvudkontor i Luleå.

Läs mer om tjänsterna här