Stororder från Tyskland till Alent Dynamic med miljökonsekvenser

En av Tysklands största sågverk och största tillverkare av Limträbalkar, Holzeverke Ladenburger, har nu lagt en stor order omfattande 16 system för torkning av trävirke till Alent Dynamic. 

Efter tre månaders provkörning av Alents nya styrsystem Alent Dynamic® bestämmer sig Ladenburgerkoncernen att satsa på Alents Torkstyrningssystem i alla sina sågverk.
Beslutet togs efter omfattande utvärderingar med sedvanlig tysk noggrannhet.

-    Vi ser stor potential i samarbetet med Alent Dynamic för att producera bättre produkter och också för att konkret göra stora miljöförbättringar säger Christoph Ladenburger, Technical Director, Holzewerke Ladenburger, Germany.
-    Wood is a natural, renewable resource. That is why the respectful treatment of nature is very important to us, fortsätter Christoph Ladenburger.

Denna order är den största hittills för Alent Dynamic. Det är den tredje generationens torkstyrsystem från Alent Dynamic. Det gör att sågverk runt om i världen på ett enklare sätt nu kan producera virke i harmoni med naturens lagar. Torkmetoden gör att stora mänger el och värme kan sparas samtidigt som virket får högre kvalité dvs en mycket miljövänlig metod.

-    Mycket glädjande att en stor tysk sågverkskoncern som Ladenburger som gjort noggranna utvärderingar bestämmer sig för att helhjärtat satsa på Alents torkmetod säger Staffan Ruuth, Vd Alent Dynamic

Alent Dynamics patenterade teknik med oscillerande(intervall) torkning tilldrar sig stort intresse runt om i världen både i sågverksindustri och bland forskare vilket bidrar till den kraftiga expansionen för företaget. Därför har företaget också flyttat till nya större lokaler för att klara expansionen. Numera är företaget granne med de omtalade Facebook-hallarna i Luleå.