Oppnå bedre utnyttelse av dine tørker med pumpetørking, reduser energiforbruket og forbedre tørkekvaliteten

 

Alent Dynamic® tørketeknikk

Alents patenterte pumpetørking med intervallstyring av tørkeklimaet sparer 25-65% elektrisitet. Trevirket får hvile i gjentagende, korte kondisjoneringsintervaller som gir rettere trematerialer med mindre spenninger. Trefuktigheten måles under hele tørkeprosessen med en nøyaktighet som øker for hvert pumpeslag. Tørkeprosessen styres helt automatisk fra start til slutt.

 

Møt oss på LIGNA Hannover 22 til 26 mai, hall 25, stand H39