Alent Dynamic® är här.

Världens mest kraftfulla styrsystem för virkestorkning.