Ålands Skogsindustrier AB har efter utvärdering valt att sätta in Alent Dynamic® i sina fem kammartorkar. Man satte även in Alent Premo™ varmvattenbasning för att få en bättre kvalité.