Presentationsmaterial från Alent Academy mötet på Klubbviken den 24-25 maj 2016. Vi tackar alla deltagare för två lärorika och roliga dagar. Det är alltid lika trevligt att få träffa er och utbyta information.