Alent Dynamic AB utsedd av Dagens Industri till Gasellföretag 2016

Alent Dynamic AB har ökat omsättningen med 593% från 2012- 2015 med vinst.

- Det visar att våra kunder är modiga, insiktsfulla och i full färd med att bli bättre och lönsammare än deras konkurrenter. Det finns mycket stor och tilltagande efterfrågan i världen på vårt nya sätt att torka trä. Vi på Alent Dynamic AB är mycket stolta över att ha utsetts till ett av Sveriges Gasellföretag av Dagens industri, säger VD Staffan Ruuth. 

Att vi uppnått så snabb tillväxt beror enligt grundarna Eric Björkman och Peder Björkman på att:
•    Våra kunder sågverken och deras slutkunder har uppnått mycket stora nyttoeffekter
•    Grundarnas övertygelse redan från början om att de hade en unik världsprodukt
•    Personalens stora kunskap om och lyhördhet inför verksamhetsområdet trätorkning samt vilja att ge bästa service till våra kunder.

 

Fakta: Gasell företag
Kriterierna för att utses till Gasellföretag är hårda. Enligt forskning från handelshögskolan i Stockholm klarar ca 0,5 procent av Sveriges aktiebolag kraven för att utses till Gasellföretag. Varje höst korar Dagens Industri det företag som vuxit snabbast i hela Sverige under den senaste fyraårsperioden.
• har offentliggjort minst fyra årsredovisningar. 
• har en omsättning som överstiger 10 Mkr. 
• har minst tio anställda. 
• har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen. 
• har under samma period minst fördubblat sin omsättning. 
• har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt. 
• har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner. 
• har sunda finanser.