Pumptorkningens möjligheter för ditt sågverk. Vad innebär pumptorkning, hur fungerar det, vilka är fördelarna och vad kan ni göra för vinster? Här finns möjlighet att få svar på alla dina frågor kring pumptorkning. Tid  20 minuter.